کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام آرش قنبری کهیانی

4 1 11

روز جمعه 17 فروردین ماه جلسه دادگاه رسیدگی به بخشی از اتهامات آرش قنبری کهیانی فعال سیاسی محبوس در زندان دستگرد اصفهان،در شعبه یک دادگاه کیفری این استان برگزار شد.

آرش قنبری کیهانی شهروند معترض اهل لردگان که در تاریخ هشتم دی ماه سال گذشته بازداشت شده بود،به «محاربه» متهم شده است و نیروهای امنیتی و قضایی در تماسی از زندان،خانواده‌اش را تهدید به سکوت کرده‌اند.بازپرس پرونده به خانواده این زندانی سیاسی گفته‌ حکم فرزندشان اعدام است و پیگیر پرونده نباشند وگرنه منع مطالعه و بررسی می‌زنند و حکم را اجرا می‌کنند.گفته میشود که آرش قنبری پیشتر به خاطر استوری‌هایش در حمایت از اعتراضات سراسری در ایران مورد تهدید قرار گرفته و از اداره آگاهی لردگان برایش ابلاغیه آمده بود که خودش را معرفی کند.