کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات توماج صالحی

روز پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه،جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات توماج صالحی در شعبه اول دادگاه رژیم در اصفهان برگزار شد.

وکیل مدافع توماج صالحی در این خصوص اعلام کرد که جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ۱۴۰۱ که در تیرماه سال 1402 دادگاه رای آن را صادر کرده بود،پس از فرجام خواهی و نقض در دیوان عالی کشور،با حضور وکیل دادگستری برگزار شد.در جریان این جلسه با نظر قضات دادگاه به اتهامات قبلی،دو اتهام اجتماع و تبانی و مشارکت در بغی به پرونده اضافه شده است و وکلای این خواننده دفاعیات خود را ارائه داده اند.توماج صالحی تیرماه سال 1402 توسط شعبه یکم دادگاه رژیم در اصفهان به “شش سال و سه ماه حبس، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از تهیه و تولید آثار موسیقی و خوانندگی و همچنین دو سال حضور الزامی در دوره‌ های مدیریت رفتار و مهارت دانش” محکوم شد.