کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سمیه کاظمی

روز دوشنبه 20 شهریورماه،اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سمیه کاظمی، خواهر مجید کاظمی،معترض اعدام‌ شده در پرونده موسوم به “خانه اصفهان” در دادگاه کیفری شهرستان برخوار واقع در استان اصفهان برگزار شد.

در جریان این جلسه که در دادگاه کیفری در شهرستان برخوار برگزار شد،سمیه کاظمی در خصوص اتهام “اخلال در نظم عمومی” به دفاع از خود پرداخته است.اما ادامه رسیدگی به اتهامات این شهروند به جلسات بعد موکول شده است.سمیه کاظمی یک روز پس از اعدام جانباخته “مجید کاظمی” و ساعاتی بعد از دستگیری دو برادر دیگرش بازداشت شد.مجید کاظمی شیخ شبانی،از متهمان پرونده موسوم به “خانه اصفهان” علیرغم وجود نواقص بسیار در پرونده و واکنش های گسترده بین المللی، روز بیست و نهم اردیبهشت سال 1402 به همراه دو هم پرونده ای دیگر خود در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد.