کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دو فعال سیاسی

روز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سید ابوالفضل حسینی و حامد افتخاری، دو فعال سیاسی ساکن نیشابور، در دادگاه رژیم در این شهر برگزار شد.

در جریان این جلسه “ابوالفضل حسینی” از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت با وصف سردستگی گروه مجرمانه با هدف براندازی فعالیت گسترده تبلیغی علیه نظام از طریق نشر اکاذیب رایانه ای، توهین به مقدسات و توهین به خمینی و خامنه ای و “حامد افتخاری” از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت با وصف عضویت در گروه مجرمانه با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران، عضویت در دسته جات و گروه هایی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور است و فعالیت گسترده تبلیغی علیه نظام از طریق نشر اکاذیب رایانه ای” به دفاع از خود پرداختند.