کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برگزاری جلسه دادگاهی 4 زندانی  سیاسی

پویا قبادی، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر و سید محمد تقوی اواخر اردیبهشت ماه، توسط دادسرای رژیم در تهران از بابت اتهاماتی از جمله “بغی” تفهیم شدند.

این اتهام می تواند به صدور حکم های سنگین از جمله اعدام منتهی شود. این زندانیان سیاسی، به ظن عضویت و همکاری با یکی از گروه های مخالف نظام از بابت اتهام بغی و از بابت اتهام اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور تفهیم شدند. گفتنی است، نامبردگان از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند قرنطینه این زندان منتقل شدند.