کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

برگزاری تظاهرات ضد دولتی در لبنان

صبح روز  یکشنبه 14 مهر ماه شمار زیادی از شهروندان لبنان با برپایی تظاهرات اعتراضی در بیروت پایتخت این کشور نسبت به افزایش فساد در نهادهای دولتی اعتراض کردند.

این تظاهرات ضد دولتی که پیتشر در میدان “شهدای بیروت” برگزار می شد به دلیل حضور گسترده نیروهای امنتی به میدان “ریاض الصلح” و در مقابل ورودی کاخ نخست وزیری منتقل شد. در جریان این تظاهرات، معترضان با چندین بلندگو، ترانه‌ و سرودهای ملی سرداده و پرچم لبنان و شاخه زیتون و نیز پلاکاردهایی که روی آن نوشته‌‌های مختلفی علیه اوضاع کشور نوشته شده بود را بالا بردند. معترضان نسبت به افزایش فقر و بیکاری و وجود فساد گسترده در همه بخش ها اعتراض دارند.