کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار جهان

برگزاری تظاهرات ضد دولتی در روسیه

برگزاری تظاهرات ضد دولتی در روسیه3

برگزاری تظاهرات ضد دولتی در روسیه3

روز شبنه 19 مرداد ماه، دهها هزار نفر از مخالفان دولت روسیه با برگزاری تظاهرات درخبابان آندره ساخاروف در مسکو، خواستار برگزاری انتخابات آزاد و رهایی بازداشت‌شدگان شده‌اند.

این چهارمین تظاهرات مخالفین طی یک ماه اخیر است. در اعتراضات قبلی مخالفان گزارش شده است که بیش از ۲ هزار نفر بازداشت شده‌اند. این بزرگ ترین تظاهرات مخالفین دولت روسیه طی ۸ سال اخیر است. گروه های ناظر گفته اند در جریان این تظاهرات ۷۲ نفر بازداشت شده اند. همچنین  گفته می شود بسیاری از رهبران معترضان در حال گذراندن محکومیت های خود می باشند. این تظاهرات درحالی برگزار شد که مقامات تهدید کرده اند هر فردی را که در این راهپیمایی شرکت کند بازداشت خواهند کرد.