کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برگزاری تظاهرات ضد دولتی در برزیل

روز سه شنبه 15 مرداد ماه، هزاران نفر از شهروندان برزیل در شهر “سائوپائولو” با آمدن به خیابان علیه رئیس جمهوری این کشور دست به تظاهرات زدند.

برپایه گزارش منتشره، معترضان با سردادن شعار خواستار کناره گیری “ژائیر بولسونارو” رئیس جمهوری این کشور از قدرت شدند. معترضان به اقدام اخیر رئیس جمهوری در برکناری چند عضو کمیته تحقیق درباره قتل و آدم‌ربایی در دوران دیکتاتوری در سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ اعتراض کردند. گفته می شود در جریان این تظاهرات نیروهای پلیس به صف تظاهرکنندگان یورش برده و ضمن ضرب و شتم، شماری از آنان را نیز بازداشت کردند.