کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

برگزاری تظاهرات اول ماە مە، روز جهانی کارگر در سوئد

اول ماە مە روز همبستگی جهانی طبقە کارگر در شهر استکهلم و وستروس با شرکت هزاران نفر همزمان و همگام با مارش جهانی کارگران در سراسر جهان برگزار گردید.

سازمانهای کارگری و احزاب و نیروهای چپ و انقلابی در خیابانهای مرکزی شهر استکهلم و شهر وستروس در محلات کارگری علیە نظام سرمایەداری به خیابان آمدند.   تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران در استکهلم و وستروس بە همراه سایر سازمانهای چپ و کمونیست و فعالین چپ و آزادیخواه در یکی از میدانهای مرکزی شهر بنام میدبوریارپلاتسن تجمع کردە و همراه رژە خیابانی در صف حزب چپ سوئد در خیابانهای مرکزی بە تظاهرات پرداخت.  تظاهرکنندگان با حمل پرچم و پلاکارد و سردان شعار خیابان‌های این شهر را به میدانی برای اعلام همبستگی انترناسیونالیستی با طبقە کارگر تبدیل کردند.   در محل پایانی این تظاهرات در کونگسترء گوردن میزکتاب و پخش نشریات حزب کمونیست ایران و کومله که در عین حال مرکزی برای دیدار و گفتگوهای مختلف بود برگزار گردید و همچنین در طول تظاهرات و تجمع اول ماه مە اطلاعیە حزب کمونیست ایران به مناسبت اول ماه مه به زبان سوئدی  توزیع گردید.    

پست های مرتبط این دسته

تجمع اعتراضی کامیونداران آرژانتینی

komalah

برگزاری تظاهرات اعتراضی در لیبی

komalah

حمله موشکی مرگبار به اودسای اوکراین

komalah

تظاهرات سوسیالیست‌ها علیه ناتو در مادرید

komalah

اعتراض هندوهای اودیپور به کشته شدن یک خیاط هندو

komalah

کشف جسد بیست مهاجر در جنوب لیبی

komalah