کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برگزاری تحصن در حمایت از زهرا صفایی و پرستو معینی در زندان قرچک

به گزارش کانون “حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام” گروهی از زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک، در حمایت از زهرا صفایی و پرستو معینی دست به تحصن و اعتراض زدند.

بدنبال این تحصن و اعتراض حال زندانی سیاسی زهرا صفایی که پیشتر نیز در زندان دچار سکته قلبی شده بود به وخامت گرایید. سایر زنان زندانی برای حمایت از این مادر و دختر زندانی سیاسی اقدام به سردادن شعار کرده و رئیس زندان قرچک را مجبور به قبول خواست برحق این مادر و دختر زندانی سیاسی کردند. گفته می شود، سه ماه است که زهرا صفایی و پرستو معینی درخواست ملاقات با پسر زهرا صفایی و برادر پرستو معینی که در زندان اوین است را دارند.  شایان ذکر است محرومیت این خانواده و سایر زندانیان از ملاقات زندان به زندان درحالی است که طبق قانونِ زندانها، برای ملاقات بین اعضای یک خانواده که در زندانهای جداگانه محبوس می باشند، پیش بینی هایی شده است.

پست های مرتبط این دسته

تجمع کارگران کارخانه کیان تایر

-

اعتصاب کارگران کارخانه فولاد آریا

-

تجمع کارگران شهرداری‌های خوزستان

-

تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی

-

تجمع مرغداران در سالن وزارت جهاد کشاورزی

-

جان باختن پنج سوختبر بلوچ در ایرانشهر

-