کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برگزاری تجمع سراسری معمان در ده ها شهر ایران

امروز پنجشنبه 23 دی ماه، در پی فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، تجمع اعتراضی در شهرهای مختلف با شرکت گسترده معلمان و فرهنگیان بازنشسته به نشانه نارضایتی از عدم تحقق خواسته هایشان برگزار شد.

معلمان و فرهنگیان بازنشسته، خواستار اجرای کامل طرح رتبه بندی مشاغل، افزایش 80 در صد حقوق برای معلمان شاغل، همسان سازی مستمری فرهنگیان بازنشسته، و حق آموزش رایگان برای دانش اموزان هستند، و در همین راستا پلاکاردهایی در دست داشته و شعار سر دادند.