کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

برگزاری تجمع اعتراضی زنان در تخار

جمعی از زنان معترض مبارز در تخار افغانستان روز یکشنبه 25 دیماه با برپایی تجمعی اعلام کردند تا زمانی که به خواستشان برای پایان یافتن ممنوعیت کار و آموزش رسیدگی نشود، دست از اعتراض نخواهند کشید.

به دلیل ممنوعیت اعتراشهای خیابانی توسط طالبان و سرکوب معترضان با توسل به زور و اسلحه، زنان معترض در مکان‌های بسته علیه اقدامات ضد زن طالبان دست به تجمع  واعتراض زدند. این زنان از جامعه جهانی می‌خواهند که در کنار زنان افغانستان بایستد تا طالبان محدودیت‌های تحمیلی را علیه آزادی و حقوق زنان، لغو کنند. طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ بر افغانستان تسلط یافتند و از آن زمان تاکنون، محدودیت‌های زیادی علیه حقوق و آزادی‌های زنان وضع کرده‌اند. طالبان به دختران فقط تا کلاس ششم دبستان اجازه درس خواندن می‌دهند و زنان را از بسیاری از حقوق و آزادی‌های خود، از جمله کار در نهادهای غیردولتی، محروم کرده‌اند.