کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

برگزاری اولین انتخابات پارلمانی قطر

نخستین انتخابات پارلمانی قطر روز شنبه 10 مهرماه، با مشارکت ۶۳/۵ درصدی برای انتخاب دو سوم اعضای مجلس شورای این کشور برگزار شد.

بنا بر گزارشها، در نتایج اولیه این انتخابات هیچ یک از ۲۶ نامزد زن از میان ۲۳۳ نامزد این انتخابات نتوانستند به عنوان نامزد ۳۰ ناحیه انتخاباتی به مجلس راه یابند. این انتخابات نخستین انتخابات پارلمانی در قطر است و رای‌دهندگان اعضای ۳۰ کرسی از ۴۵ کرسی مجلس شورا را که نقشی محدود دارد در جریان انتخابات تعیین کردند. علاوه بر ۳۰ نماینده انتخابی، این مجلس ۱۵ عضو دیگر نیز دارد که از سوی امیر قطر منصوب می‌شوند. در مجموع دو سوم اعضای این مجلس از طریق انتخابات و یک سوم اعضای آن با انتصاب امیر قطر به مجلس راه می‌یابند. مجلس قطر مجلسی مشورتی است و درباره سیاست‌های کلی و بودجه تصمیم‌گیری می‌کند اما اختیار تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های اجرایی، دفاعی، امنیتی و اقتصادی را ندارد.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-