کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

برگزاری آکسیون در حمایت از خیزش مردم ایران در هنلد

به گزارش تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران حوزه هلند روز شنبه تظاهرات باشکوهی با حضور هزاران نفر از آزادی خواهان به فراخوان فعالان سیاسی هلندی ـ ایرانی برگزار شد.

در این تظاهرات فعالین مستقل و احزاب و سازمان‌های چپ، سوسیالیست و کمونیست هلند، کنشگران اجتماعی، فعالین کارگری و اتحادیه کارگری “اف ان وی” نیز حضور داشتند. ۱۰ نماینده پارلمان احزاب و سازمان های سیاسی در این تضاهرات سخنرانی کردند. تاکید سخنرانان بر قتل ژینا( مهسا) امینی به دست سیستم سرکوبگر حکومت اسلامی و همچنین دفاع از خیزش های مردم در کردستان و شهرهای ایران بود.  سخنرانان بر لزوم اتحاد نیروهای مترقی و پیشرو در برابر جمهوری اسلامی و همبستگی جهانی از این خیزش تاکید کردند. در این تظاهرات موزیک‌های انقلابی نیز در پشتیبانی از رهایی زنان اجرا شد. شایان ذکر است که  جمیع از اعضاء و هوادان حزب کمونیست ایران ابتکار عمل را به دست گرفتند و با امکاناتی که در دست داشتند شعارهای رادیکالی را سر میدادند که موجب همراهی تظاهرکنندگان شد. تظاهرات با تاکید بر ادامه و استمرار چنین حرکت‌های باشکوهی، به پایان رسید.