کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

برگزاری آکسیون اعتراضی علیه حکم اعدام در نروژ و استراسبورگ

روز شنبە ۱۵ اردیبهشت شماری از شهروندان ایرانی مقیم نروژ و استراسبورگ در اعتراض بە قتل حکومتی شهروندان توسط حکومت جمهوری اسلامی، تجمعی اعتراضی برگزار کردند.

تجمع نروژ کە از سوی کمیتەهای احزاب شرق کردستان سازماندهی شدە بود، ساعت ۱۵:۳۰ بە وقت اروپای مرکزی در مقابل وزارت خارجە نروژ برگزار شد. شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکارد و عکسهای توماج صالحی و شماری دیگر از زندانیان محکوم به اعدام خواستار برچیده شدن حکم اعدام شدند. در تجمع استراسبورگ نیز که از سوی انجمن «زن، زندگی، آزادی» برگزار شده بود به زبان فرانسه دربارۀ توماج صالحی و دیگر معترضان دربند و همچنین نیکا شاکرمی و سرگذشت او اطلاع‌رسانی شد.