کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن

روز شنبه 12 اسفندماه، در شهر کلن آلمان آکسیونی اعتراضی برعلیه اعدام‌ها و سرکوب حکومت اسلامی ایران برگزار شد.

در این آکسیون از طرف احزاب مختلف از طیف چپ و دمکراتیک فراخوان داده شده بود. سخنرانان به تاریخچه پر از جنایت حکومت اسلامی ایران و شرایط فاجعه‌باری که این رژیم به اکثریت مردم کردستان و ایران تحمیل کرده است، اشاره کردند. رادا فاتحی خواهر جانباخته خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی، رامین فاتحی و ماریا همسر هژیر فرامرزی از اعدام شدگان این اوخر توسط رژیم اسلامی به همین مناسبت سخنرانی ایراد کردند. سخنرانان بر ادامه مبارزه با این حکومت جنایتکار تاکید کردند و اشاره کردند که این مبارزه تا سرنگونی انقلابی این حکومت ادامه خواهد داشت. گفتنی است، تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران و کومه‌له هم جزوه فراخوان دهندگان این آکسیون بودند و وریا احمدی هم به نمایندگی از تشکیلات سخنرانی کرد.