کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برپایی جشن فارغ التحصیلی بدون حجاب اجباری در کیش

روز جمعه 26 آبان ماه، در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پردیس جزیره کیش دانشگاه صنعتی شریف، اغلب دانشجویان دختر با پوشش اختیاری و بدون حجاب اجباری حضور پیدا کردند.

جشن فارغ التحصيلي دانش آموخته گان پرديس بين المللي کيش دانشگاه صنعتی شریف ديشب در سالن همايشهاي بين المللي کيش برگزار شد . دراين جشن هزار فارغ التحصيل دوره هاي دکتري ،کارشناسي ارشد وکارشناسي سالهاي اخير تا پايان امسال حضور داشتند.