کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

برپایی تظاهرات اعتراضی در عراق

همزمان با ادامه قیام و اعتصاب سراسری علیە رژیم ایران در داخل کشور، مردم عراق هم  روز شنبه 9 مهر ماه در اعتراض بە تروریسم جمهوری اسلامی در کشورشان بە خیابان ها آمدە اند.

این تظاهرات ابتدا در میدان تحریر بغداد آغاز شد و سپس تظاهرکنندگان به سوی منطقه سبز راهپیمایی کردند. نیروهای امنیتی نیز که در پل جمهوری، میدان تحریر و در نزدیکی دورازه های منطقه سبز مستقر شده بودند برای ممانعت از حرکت معترضان به سوی آنها گاز اشک آور شلیک کردند. بر اساس تصاویر منتشر شده در جریان درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی چندین نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شده اند.