کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

برپایی تحصن یک فعال حقوق زنان در آلمان

روز یکشنبه 9 مهرماه،تمنا زریاب پریانی،فعال حقوق زنان افغانستان در آلمان و شماری از فعالان دست به تحصن زده‌ و خواستار به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی طالبان در افغانستان شده‌اند.

زریاب پریانی که ماه گذشته اعتصاب غذا 12 روزه خود را در کلن آلمان شروع کرده بود،همچنان از تداوم گفتگو با دولت آلمان و مدافعان حقوق زن در مورد خواسته‌هایش خبر داد.در همین حال اداره استخبارات طالبان،دو فعال معترض زنان به نام های “ژولیا پارسی و ندا پراونی” را دو هفته پیش در خانه‌هایشان در کابل همراه با وابستگانشان بازداشت کرده است.خانواده‌های آن‌ها می‌گویند که منابع امنیتی طالبان در مورد سرنوشت و محل نگهداری آن‌ها معلوماتی نمی‌دهند.گفتنی است که اداره استخبارات طالبان چند روز قبل نیز شماری از زنان و دختران معترض را که خواستار تامین حقوق آموزش و کار هستند،دستگیر و زندانی‌ کرده است.