کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

برپایی تجمع در حمایت از اعتراضات مردم ایران در اسلو و فرانکفورت

همزمان با چهل و سومین سالگرد انقلاب ۵۷ گروهی از ایرانیان در نروژ و آلمان با برپایی تجمعاتی، علیه جمهوری اسلامی شعار سردادند.

بر پایه گزارش منتشر شده، روز جمعه گروهی از ایرانیان در اسلو در برابر پارلمان نروژ تجمع و از مبارزات مردم ایران حمایت کردند. تجمع‌کنندگان همچنین در نامه‌ای خطاب به پارلمان نروژ خواستار حمایت از مبارزات مردم ایران شدند. در همین راستا شماری دیگر از ایرانیان در فرانکفورت آلمان با تجمع مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در این شهر علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.