کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برپایی اعتراض علیه گرانی در چندین محله تهران

روز چهارشنبه 9 فروردین ماه، اعتراضات مردمی نسبت به افزایش قيمت‌ها منجر به تجمع‌هاى اعتراضی در چندین محله تهران و در شهرستان‌ها به تجمع اعتراضی روبروى فرماندارى‌ها تبدیل شد.

بر اساس گزارش منتشر شده، گروه‌هایی از مردم نسبت به افزایش قیمت کالاها در بازار تهران تجمع‌های پراکنده‌ اعتراضی را برگزار کردند و زنان حضور پر رنگ تری در این تجمعات داشتند.طبق ویدئوهای رسیده،معترضان شعارهایی  ازجمله “مرگ بر دیکتاتور” و “دلار شده چهل تومن کی پامیشی هموطن” سر دادند.