کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برپایی آکسیون گرامیداشت جانباختگان دهه ۶۰ در آلمان

 

 

روز شنبه ۲۱ می مصادف با 31 اردیبهشت، در گرامیداشت یاد و خاطره اعدام شدگان دهه ۶۰ و سایرجانباختگان به دست حکومت جنایتکار اسلامی آکسیون با‌شکوهی در شهر کلن آلمان برگزار شد.

فراخوان دهنده و تدارکات اینآکسیون را ” برگزارکنندگانیادبود زندانیان سیاسی اعدامی- کلن آلمان ” بر عهده داشت.شروعآکسیون، ایستگاه مرکزی قطار در شهر کلن بود. تعداد زیادی بنر بزرگ که به تصاویر عمدتا جانباختگان دهه ۶۰ آراسته شده بود،از همان آغاز آکسیون توجه مردم به عکس ها و نوشته‌هارا جلب کرد. چندین تن از حاضرین در آکسیون سخنرانی کردند. سخنرانان به  جانباختگان توسط رژیم ادای احترام کردند و مقاومت آنها را ستودند. همچنین به ماداران، پدران و خانواده عزیزان جانباخته درود فرستادند. در آخر از سوی برگزارکنندگان این آکسیوین اعلام شد که مبارزه ما برای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی همچنان پرشکوه ادامه دارد و یاد عزیزان جانباخته هردم در این مسیر با ما همراه است.