کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

برنامه جمهوری اسلامی ایران برای کنترل بدحجابی در ایران

قاسم رضایی، جانشین فرمانده ناجا، در سفرش به کردستان در مورد جدیدترین برنامه جمهوری اسلامی ایران برای کنترل بدحجابی و بی‌حجابی در ایران اعلام کرد که:  « از این پس با بدحجابان در صحنه برخورد می‌شود.». این یعنی تبدیل کردن خیابانهای شهرهای بزرگ به میدان مانور نیروهای رژیم بدون اینکه به هیچ قاعده و قانونی پایبند باشند. در ادامه همین سیاست طرح هائی از قبیل : « حق تفتیش تلفن همراه به قصد پیاده کردن عکسهای بدحجاب، ارسال پیامک جریمه بدحجابی ، مبارزه با بدحجابی در داخل اتومبیل ها »، که مدتی بود به فراموشی سپرده شده بودند، بار دیگر در دستور کار قرار می گیرند.

جمهوری اسلامی 43سال است تلاش می کند روش زندگی مورد نظر خود را در انطباق با شریعت اسلام به مردم این کشور تحمیل کند. کسانی که سالهای نخست به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی را به یاد دارند، می دانند که این رژیم در آن هنگام هنگام در بسیاری از عرصه های زندگی مدنی و اجتماعی دست کمی از طالبان امروزی در افغانستان نداشت. تفاوت تنها در احکام شریعت شیعه یا سنی بود. به‌موازات قوانین عجیب و ضدانسانی طالبان در افغانستان، در ایران نیز روند برخورد با آزادی‌های مدنی و اجتماعی در مسیر تفکرات طالبان تشدید شده است.

اما کارنامه مبارزات اجتماعی و سیاسی در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی نشان می دهد که این رژیم علیرغم به کاربردن خشونت بارترین روشها، زندان ، شکنجه و اعدام ، در تحمیل شیوه زندگی مورد نظر خود به اکثریت مردم ایران سرش به سنگ خورده است.

ورزش زنان حرام بود. زنان برای سالهای طولانی حق ورود به ورزشگاهها را نداشتند. دوچرخه سواری زنان از گناهان و جرایم کبیره بود. داشتن دستگاه پخش ویدئو جرم بود. صحنه های حمله پاسداران ارتجاع به بام خانه ها و شکستن دیش های ماهواره را کسی از خاطر نبرده است. چادر و مانتوی سیاه و حجاب کامل زنان موضوع کشمکش هر روزه زنان در خیابانها و میادین با ماموران رژیم بود. رشته های تحصیلی زنان را در دانشگاهها محدود کردند ، ابتدا دشمنی با انترنت سپس فیلتر کردن و سرانجام کم کردن سرعت آن و دهها مورد دیگر. اما به کارنامه جمهوری اسلامی در همه این زمینه ها نگاه کنید، می بینید که اگرچه این رژیم متاسفانه همچنان بر سر کار است ولی در این نبرد اجتماعی دائما سرش به سنگ خورده است و دست از پا درازتر ناچار از عقب نشینی  و ترک میدان شده است.

در تازه ترین نمونه جمهوری اسلامی برای تحمیل سبک زندگی مورد نظر خود، به حیوانات بند کرده است.  برخورد با صاحبان سگ‌ها در خیابان‌ها و پارک‌ها بویژه در شهر تهران طی هفته های اخیر تشدید و گزارش‌های مختلفی در این زمینه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از برخورد پلیس با «سگ‌ گردانی در خودرو» خبر داده و گفته است که این موضوع در دستور کار پلیس است و روزانه با آن برخورد می‌شود.

حکومت اسلامی در ایران و طالبان در افغانستان از نامربوط ترین و عقب افتاده ترین پدیده های جهان معاصر هستند.  پدیده ای با هیچ معجزه ای، به خواست‌ها و آرزوها و شیوه زندگی امروز مردم وصل نمی شوند. مردم و توده های کارگر و زحمتکش ، زنان ، جوانان ، هنرمندان ، مردم ستم دیده ، هزار و یک مشکل  بزرگ و کوچک دارندکه بیکاری ، گرانی ، فقدان مسکن مناسب ، بیماری کرونا ، کمبود پزشک و فقدان دارو و تخت بیمارستانی ، اعتیاد، خشونت ، نبود آزادی‌های سیاسی و افزایش اعدام و شکنجه تنها و تنها چند نمونه آن است. در چنین شرایطی  دغدغه اخوندهای حکومتی و دستگاه دولتی رعایت نکردن حجاب اجباری و یا سگ گردانی است !

دستگاه تبلیغاتی رژیم ، امامان جمعه ، اوباش شاغل در دستگاه نهی از منکر و امر به معروف ، پلیس و بسیج و کل دستگاه آموزش و سرکوب حکومت از خطر بدحجابی زنان و یا سگ گردانی بعنوان بزرگ ترین تهدیدهای فرهنگی یاد می کنند، فقر ، خودکشی ، تن فروشی ، کلیه فروشی ، اعتیاد، مسایل و پدیده های نیستند که توجه حکومت و آخوندهای مفتخور و وراج را جلب کنند ، اما اینکه عده ای از مردم سگ داشته باشند، به امر حکومت و آخوندها تبدیل می شود.

سرنگونی حکومت ارتجاعی اسلامی ایران نه تنها در جهت منافع مردم و توده های زحمتکش است ، بلکه برای تامین حقوق حیوانات و دفاع از طبیعت ، حفظ ضرورت روابط انسان با حیوانات و از جمله حیوانات خانگی هم  چاره ای جز ساقط کردن این نظام خرافه و جهل نیست .