کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

برخورد پلیس ایرلند با کادر درمان معترض به بمبارانهای غزه

روز دوشنبه 14 خرداد ماه جمعی از کارکنان بخش بهداشت و درمان بیمارستانهای دوبلین پایتخت ایرلند با تجمع مقابل سفارت آمریکا به تداوم جنگ اسرائیل علیه فلسطینیان غزه اعتراض کردند.

شمار زیادی از کادر درمان معترض ایرلند، با برپایی تجمع و نوشتن  پیکسل ” فلسطین آزاد باید گردید” روی پیراهن خود نسبت به سیاستهای دولت آمریا در جنگ اسرائیل علیه فلسطینیان ، اعتراض کردند. آنها همچنین نسبت به حمایت آمریکا از بمباران همکارانشان در بیمارستانها و درمانگاه های صحرایی مننطقه رفح اعتراض کردند. گفتنی است پلیس ایرلند با برخورد شدید با تعدادی از پرستاران ، کادر درمان و نیروهای بیمارستانی معترض، جمعیت را از مقابل سفارت آمریکا متفرق کرد.