کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برخورد قضایی با گردانندگان ۶ صفحه اینستاگرامی در زنجان

در راستای اجرای طرح “نور”، روز پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه، گردانندگان شش صفحه اینستاگرامی به دلیل انتشار تصاویری که “هنجارشکنانه” خطاب شده، توسط مرکز سایبری سازمان اطلاعات انتظامی زنجان احضار و به مقام قضایی معرفی شدند.

طبق گزارشات منتشر شده، احضار گرداننده های این صفحات که به عنوان مبلغ لباس عروس و آرایشگاه زنانه در اینستاگرام فعالیت داشته اند، به دنبال اجرای طرح “نور” و توسط مرکز سایبری سازمان اطلاعات انتظامی زنجان به دلیل انتشار تصاویر به اصطلاح “هنجارشکنانه” صورت گرفته است. گفتنی است، این شهروندان که تا این لحظه از هویت آنها اطلاعی در دست نیست پس از حذف محتویات اینستاگرامشان، به مقام قضایی معرفی شده اند.