کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

برای پایان دادن به ناروشنیها و شفاف سازی در معدن طلای ساریگونی قروه با 1034 کارگر باید تشکل مستقل کارگران را ایجاد کرد.

فرهاد شعبانی

معدن_طلای_ساریگونی ( زرد کوه ) با 1034 کارگر و تولید 3 تن طلا در سال  و رسیدن به 5 تن در آینده، از بزرگترین معادن طلای ایران است که 50 درصد طلائی ایران در آن تولید می شود. این معدن در نزدیکی شهرستان #قروه و در محدوه چهار روستای “بهارلو”، “داشکسن”، “نی بند “و “جداقایه” واقع شده است.

این معدن در حال حاضر توسط پیمانکاران قزاقستانی به بهره برداری رسیده و دولت ایران سهم خود را از آنان دریافت می دارد. دعوا و تنش مابین سپاه پاسداران و سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان که نهادی دولتی است بر سر بالا کشیدن سهم ایران از درآمدها و سود ناشی از تولید طلا در این معدن بالا گرفته است. در این دعوا، آنچه که دیده نمی شود و گم است، حقوق و مزایای کارگران، امنیت شغلی آنها، سهم مردم منطقه و توسعه استان و مناطقی که معادن در آنجا اکتشاف می شود، است. برای مثال مطابق قانون معادن باید 15 درصد از سهم دولت به توسعه استان و شهرستان اختصاص داده شود، تاکنون یک ریال هم در حالیکه دولت تاکنون 90 میلیارد تومان سهم خود را از پیمانکاران قزاقستانی دریافت کرده به بودجه و اعتبارات استان پرداخت نشده است.

مهمتر از این هیچ نظارت و کنترلی بر استخدام،امنیت شغلی، حقوق و مزایا، بیمه و سایر مطالبات کارگران و جود ندارد و آنهائیکه دست بالا را دارند در این رابطه مطابق منافع خود تصمیم می گیرند. تاکنون هم به کارگران برای دستیابی به مطالباتشان اجازه تشکیل هیچگونه تشکلی داده نشده است. بنابراین تنها راه دستیابی به حقوق کارگران و مردم منطقه ایجاد تشکل مستقل کارگری بوسیله کارگران این معدن و پیگیری منافع و خواسته های کارگران با دخالت خود کارگران از طریق این تشکل است. لذا تلاش برای تشکیل مجمع عمومی کارگران در معدن طلای ساریگونی با 1034 کارگر و ایجاد تشکل مستقل کارگران در این معدن اولویت عاجل کارگران و فعالین کارگری در کردستان است. اگر فعال کارگری در کردستان میخواهد نقشی در تحولات داشته باشد، اگر میخواهد توازن قوا به نفع کارگران در فردای هرگونه تحولی سنگینی کند، باید از همین آلان ( البته دیر هم شده است ) قطب نمای خود را بسوی مراکز کارگری فراوان در کردستان و محلات فقیر نشین نشانه برود.

دوشنبه ۱۰ تیر ماه ۹۸