کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

برافروختن آتش نوروز در بسیاری از مناطق استانبول

برافروختن آتش نوروز در بسیاری از مناطق استانبول2

روز جمعه 25 اسفندماه، شورای جوانان حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، مدیران منطقه سانجاق تپه و شهروندان جشن نوروز را در محله ایمک منطقه سانجاق تپه جشن گرفتند.

طبق گزارشات، در منطقه سلطان بیلی مردمی که در جشن نوروز شرکت کرده بودند دور آتش به آواز خواندن و پایکوبی پرداختند. گفتنی است، در اطراف آتش شعارهای «زنده باد نوروز» ، «نوروز مبارک» ، و «ژن ژیان آزادی» سر داده شد. همچنین  در این مراسم شعارهای «آزادی برای اوجالان»، «زنده باد مقاومت زندانها» سر داده شد و آتش نوروز برافروخته شد.