کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

بحران در دستگاههای اطلاعاتی حکومت اسلامی

در خبری پیش بینی شده حسین طائب آخوند و رئیس اطلاعات سپاه و یکی از جنایتکارترین فرد و ارگان اطلاعاتی ایران عزل گردید. گزارشها حاکی است که پاسدار محمد کاظمی مسئول  حفاظت اطلاعات سپاه جانشین او شده است .

جابجایی مقامات اطلاعاتی، اداری و نظامی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری امری روتین و معمولی است. اینگونه جابجائی ها به ندرت با واکنش های سیاسی و اجتماعی روبرو می شوند . اما در کشوری استبدادی و در نظامی فاسد و مافیایی چون جمهوری اسلامی ایران آخوندی  که شریک مجتبی خامنه ای و مورد تایید  علی خامنه ای بوده است، به آسانی   جای خود را به پاسداری دیگر نمی دهد .

عزل حسین طائب را در جنگ قدرت باندهای حاکمیت، در فساد گسترده درون بوروکراسی اداری و از جمله در سیستم امنیتی و اطلاعاتی، در نفوذ گسترده و در سطوح بالای اطلاعاتی از سوی اسرائیل و دیگر سازمانهای جاسوسی ، در ناتوانی از جلوگیری از خرابکاری و ترور های سازمان جاسوسی اسرائیل ( موساددر شهرها و در مراکز حساس نظامی و امنیتی ، در ناتوانی از مهار اعتراضات مردمی علیه حکومت در شهرهای ایران باید دید

رویدادهای دو  سه سال اخیر نشان می دهند که  دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی رژیم در مقابل نفوذ دستگاههای جاسوسی رقیب و بویژه اسرائیل به شدت آسیب پذیرند. از کشتن قاسم سلیمانی تا  فخری زاده ، از ترور دانشمندان صنایع نظامی تا  بردن تون ها اسناد فعالیتهای هسته ای  و موشکی فوق سری و خارج کردن آن از ایران ، از انفجار در سایت های اتمی و موشکی ، تا هک کردن دوربینهای مداربسته زندانها  و شهرداری ها  نمونه هائی هستند که میزان ضربه پذیری رژیم  را نشان می دهند. در حال حاضر 17 دستگاه جاسوسی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ناتوانی و بی لیاقتی خود  را در حفاظت از منافع و منابع رژیم را نشان داده اند .

بلوف زدن در مورد اشراف اطلاعاتی حکومت اسلامی اکنون دیگر به یک دروغ آشکار تبدیل شده است. توان رژیم در مقابل فعالین مدنی و سیاسی ، در کنترل و دستگیری کارگران پیشرو و معلمان ، بازنشستگان و فعالین اجتماعی است . همین رژیم  در مقابل سرویس های اطلاعاتی دیگر کشورها از نظر تکنولوژی و نیروی انسانی ، در حوزه سخت افزار و نرم افزار  بشدت فاسد و  نا توان و نا کارامد است. فرماندهان و مقامات بالای نظامی و امنیتی  دیگر آن اعتقاد و باور ایدئولوژیکی قبلی را ندارند به آسانی قابل خریداری هستند و هر کشور و نیرویی که به آنها پول بیشتری را پیشنهاد بدهند در خدمت آنها خواهند بود.

حسین طائب بعنوان یکی از فاسد ترین و جنایتکار ترین آخوندهای نزدیک به خامنه ای است. این فرد دستش بخون هزاران نفر از مخالفین حکومت در داخل و خارج کشور آلوده است. دستگیری و شکنجه هزاران زندانی سیاسی در زندانهای مخوف و در شکنجه گاههای اطلاعات سپاه تحت دستور مستقیم خامنه ای و حسین طائب صورت گرفته است . جانشین حسین طائب خود یکی از فرماندهان و جنایتکاران سپاه از  بخش حفاظت اطلاعات سپاه می باشد که وظیفه او پیدا کردن نفوذی های درون سیستم اطلاعات و فرماندهان فاسد دیگر سپاه می باشد. این فرمانده سرسپرده خامنه ای در جنایات اطلاعات سپاه شریک بوده و در دوره زمامداری او آن همه نفوذ و ترورها در داخل و خارج کشور صورت گرفته است .

محمد کاظمی ، رئیس جدید اطلاعات سپاه ناتوان از جلوگیری از ضربات اسرائیل به منابع و منافع حکومت اسلامی و درمانده از سرکوب اعتراضات ملیونی مردم علیه حکومت ، شانس بیشتری از حسین طائب  ندارد که بگفته هاشم رفسنجانی در گفتگویی علنی شده با علی خامنه ای، یکی از رذل ترین و فاسدترین  آخوندهای راس حکومت  است  و جانشین او هم سرش به سنگ خواهد خورد.

اطلاعات سپاه که بعنوان چشم و گوش خامنه ای  حکومت اسلامی دیده می شود کور و کر در مقابل سرویس های اطلاعاتی خارجی بوده و تنها قدرت آن در مقابل ملیونها مردم بی دفاع مردم است که خواهان رسیدن به حقوق انسانی و ابتدایی خود هستند.

همچنانکه در سال‌های آخر حکومت  محمد رضا شاه پهلوی تغییر دادن و جابجایی فرماندهان نظامی و روسای ساواک کارساز نبود، با تغییر مهره های جنایتکار امنیتی و نظامی هم موفق به حفظ حکومت اسلامی نخواهند بود و مردم ستم دیده و محروم ایران  این رژیم فاسد و جنایتکار را به زباله دان تاریخ خواهند فرستاد .

پست های مرتبط این دسته

 به یاد جانباختگان قتل عام زندانیان سیاسی  مرداد و شهریور سال 1367

komalah

رئیسی زیر قولِ ساخت یک میلیون مسکن در سال را هم زد

komalah

یادی از اعتصاب عمومی 16 مرداد 1384، سنتی که ادامه یافت

komalah

به یاد جانباختگان نسل کشی شنگال

komalah

کاهش آستانه تحمل افراد نسبت به همدیگر در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی

komalah

دفاع از بهائیان دفاع از آزادی و حقوق بشر است

komalah