کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بایکوت گسترده مراسم حکومتی ۲۲ بهمن در شهرهای مختلف

علیرغم تهدیدات و فشارهای حکومتی،مردم شهرهای مختلف در یک اقدام اعتراضی گسترده،مراسم ۲۲ بهمن را بایکوت کردند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که کسبه، دانش‌آموزان، فرهنگیان و کارمندان اداره‌های مختلف در شهرهای مختلف کردستان و ایران با وجود تهدیدات و احضار به ادارات امنیتی،از حضور در این مراسم خودداری کردند.به عقیده برخی از شهروندان،حاضرشدن عده ای که خود را از اصولگرایان و مدافعان حکومت اسلامی دانسته،موردی عادی است و اینان همان هایی هستند که سالهاست بر ثروت عمومی ایران چنگ انداخته و ماندگاری این رژیم بزرگترین نعمت برای آنهاست.