کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازگرداندن کامیار فکور به زندان اوین

روز چهارشنبه 5 مهرماه،کامیار فکور فعال کارگری از زندان قزلحصار به زندان اوین بازگردانده شد.

این فعال کارگری در تاریخ دوازدهم شهریورماه به همراه دوازده زندانی سیاسی به زندان قزلحصار منتقل شده بود..این زندانی در دوران حبس در زندان قزلحصار کرج به همراه دیگر زندانیان از برقراری تماس و ملاقات با خانواده محروم مانده و اخیرا پرونده ای جدید علیه این فعال کارگری،در شعبه سه بازپرسی دادسرای اوین با اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی و توهین به مقامات و مامورین زندان تشکیل شده است.