کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

بازگرداندن هزاران کارگر فلسطینی در اسرائیل به غزه

طبق گزارشات منتشر شده، روز سه شنبه 7 آذر ماه پروسه بازگرداندن  هزاران کارگر فلسطینی شاغل در اسرائیل به غزه شروع شد.

گفتنی است، بیش از ۱۰ اتوبوس روز سه شنبه در مسیر خود به سمت گذرگاه کرم شالوم رفتند. ۳۰۰ کارگر امروز به غزه منتقل شدند و فردا حدود ۱۰۰۰ کارگر دیگر برگردانده می‌شوند، این کارگران قبلاً دستگیر و بازداشت شده بودند زیرا به طور غیرقانونی در اسرائیل زندگی می‌کردند. همچنین گفتنی است، از ۷ اکتبر، اسرائیل به طور متناوب هزاران فلسطینی را به غزه بازگردانده است و به دنبال لغو مجوز و برگرداندن کارگران فلسطینی اهل غزه و کرانه باختری است که قبلاً مجوز کار در اسرائیل را دریافت کرده بودند.اسرائیل پیش از این بیش از ۱۸ هزار مجوز صادر کرده بود.