کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازگرداندن مطلب احمدیان به زندان اوین علیرغم ناتمام ماندن مراحل درمان

روز چهارشنبه 2 خردادماه،مطلب احمدیان زندانی سیاسی علیرغم ناتمام ماندن مراحل درمان از بیمارستان تهرانپارس به زندان اوین بازگردانده شد.

مطلب احمدیان که از بیماری های متعددی رنج میبرد،در تاریخ هفدهم اردیبهشت‌ماه جهت انجام عمل جراحی به بیمارستان تهرانپارس اعزام شده بود.او در این مدت تنها تحت عمل جراحی روده قرار گرفته بود و نیاز به جراحی دیسک کمر و پارگی پرده دیافراگم هم داشت.دادستان تهران درحالی با توقف حکم او مخالفت کرد که پزشکی قانونی بر توقف حکم وی به مدت یکماه تاکید داشت.