کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازگرداندن اجباری پناهندگان افغانستانی از سوی رژیم ایران

به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، روزانه بین 2500 تا 4000 پناهجوی افغانستانی به اجبار توسط ایران اخراج و به شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز انتقال داده می‌شوند.

یک مقام سازمان ملل متحد به این روزنامه گفت که دولت ایران پناهجویان افغانستانی که از ترس طالبان فرار کرده‌اند و جان‌شان در خطر است را اخراج می‌کند. گفتنی است، پس از تسلط طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از شهروندان این کشور به ایران و پاکستان فرار کردند. پناهجویان افغانستانی به طور فزاینده‌ و در پی ناامیدی شدید مجبور به فرار از کشورشان می‌شوند و نه تنها به‌دلیل ترس از طالبان بلکه به‌خاطر فروپاشی اقتصادی این کشور برای یافتن امنیت و آینده‌ای بهتر مجبور به ترک وطن می‌شوند.