کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازرسی توام با خشونت و تخریب اموال زندانیان توسط گارد زندان اوین

نیروهای گارد زندان اوین روز یکشنبه بیستم خردادماه، با ورود به سالن یک بند چهار این زندان، اقدام به بازرسی خشونت آمیز و تخریب و توقیف وسایل زندانیان کردند.

نیروهای گارد زندان، با ورود به سالن بند ۴ زندان اوین که عمدتاً زندانیان امنیتی، سیاسی و مالی در آن نگهداری میشوند، اقدام به توهین و ضرب و شتم زندانیان و بازرسی از سلول های آنها کردند و برخی اقلام ضروری و لوازم آنها که با هزینه شخصی خود تهیه کرده بودند، تخریب و توقیف شد. همچنین پس از این اقدام، درب سالن یک بند ۴ زندان پلمب شده است و امکان خرید مایحتاج روزانه زندانیان و حتی دسترسی به بهداری، دارو و پزشک برای زندانیان بیمار وجود ندارد. این اقدام مسئولین زندان باعث شده که زندانیان بیمار به بهداری و تهیه داروهایشان دسترسی نداشته باشند .