کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت 9 شهروند بهائی در تهران

گزارشات منتشر شده از بازداشت ۹ شهروند بهائی در تهران و همچنین توقیف ۴۰ داروخانه و انبار این شهروندان  خبر داده اند.

وزارت اطلاعات رژیم بدون ارائه سندی ادعا کرده که این شهروندان بهائی به دلیل “اختلال در بازار دارو” بازداشت شده اند. شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.