کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

بازداشت 7نفر درشهرهای کردستان

7شهروند کرد درشهرهای سنندج سقز دیواندره اشنویه وقروه توسط مزدوران رژیم بازداشت شدند.

روز یکشنبه 26 شهریورماه 7 شهروندبه نامهای مهران ساعدی،سیروان حسنی،محمد غفوری نژاد اهل سقز ،بهروز گلنما اهل سنندج ،سامان خالدیان اهل دیواندره،هاوری خوارزم اهل اشنویه،و همچنین مهدی فیضی اهل قروه،توسط مزدوران رژیم بازداشت و به مکان نامعلومی برده شده اند. از اتهامات انتسابی ومحل نگهداری آنها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست .