کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار کردستان

بازداشت ۹ تن از مدیران کانال های تلگرامی در کردستان

بازداشت ۹ تن از مدیران کانال های

بازداشت ۹ تن از مدیران کانال های

روز شنبه 6 مهرماه، فرمانده انتظامی استان کردستان از بازداشت ۹ تن از مدیران برخی کانال‌های تلگرامی این استان با اتهامات امنیتی خبر داد.

بر اساس این خبر، این افراد به اتهام واهی “سلب آسایش عمومی، ارتباط با نیروهای اپوزیسیون،  و چند اتهام ناروای دیگر بازداشت شدند. گفته می شود، پرونده این افراد در حال بررسی است. لازم به ذکر است، تا لحظه تنظیم این خبر از محل نگهداری این افراد گزارشی در دست نیست.