کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت ۸ فعال کارگری در منطقه پارس جنوبی

گزارش های منتشرشده روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه حاکی از بازداشت دستکم ۸ فعال کارگری در ارتباط با اعتصابات کارگران در منطقه پارس جنوبی بود.

این فعالان کارگری در واحدهای پتروشیمی، نفت و گاز پارس جنوبی شاغل بوده و گفته میشود آنان به اتهام “لیدری اصلی اعتصابات در پارس جنوبی” بازداشت شده اند.این فعالان کارگری درحالی بازداشت شده اند که مطالبه آنها از این تجمعات اعتراضی،افزایش حقوق منطبق با تورم جاری در کشور بوده است.