کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت ۷ تن از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی تهران

روز پنجشنبه 12آبان ماه، در پی تجمع ۷آبان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۷ تن از دانشجویان دختر از کوی علوم پزشکی به دست نیروهای سرکوبگر در خوابگاه ربوده شده‌اند.

بنا به گزارشات، یکی از دانشجویان بازداشتی طی احضار امور خوابگاه‌های موجود در محوطه‌ی کوی علوم پزشکی توسط نیروهای لباس شخصی ربوده شده است. همچنین سه شب گذشته، نیروهای امنیتی با ورود به خوابگاه گلستان ۳، اتاق یکی از دانشجویان بازداشتی را تفتیش و لپ‌تاپ و وسایل شخصی وی را ضبط کردند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تظاهرات و شعاردهی در شهرهای مختلف

-

ادامه احکام شلاق و زندان علیه معترضان مبارز

-

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی بندر خمینی

-

اعتصاب کارگران مس سرچشمه

-

سرکوب خشونت آمیز تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

-

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی اهواز

-