کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

بازداشت ۵۴ نفر در پی حمله به سفارت بحرین

 


بنا به گزارش منتشره، روز پنج شنبه 6 تیرماه، جمعی از مردم عراق در اعتراض به به برگزاری کنفرانس اقتصادی فلسطین در بحرین وارد محوطه و باغ سفارت بحرین در بغداد شدند و دست به تجمع اعتراضی زدند.

برپایه این گزارش، تظاهرکنندگان پرچم رژیم صهیونیستی و آمریکا را به آتش کشیدند. در پی این اقدام نیروهای وزارت کشور عراق با ورود به محل سفارت بحرین و متفرق کردن تظاهرکنندگان ۵۴ نفر را دستگیر کرده است.