کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت ۳۰ شهروند در یک مهمانی مختلط در محمودآباد

گزارش منتشر شده، از بازداشت ۳۰ شهروند در یک مهمانی خصوصی در شهرستان محمودآباد و پلمپ محل برگزاری خبر داد.

دادستان عمومی محمودآباد با اشاره به اینکه با دستور قضائی ۳۰ زن و مرد در یکی از ویلاهای شهرک امیر سالار محمود آباد، دستگیر شدند، مدعی شد: “این افراد در حال برگزاری جشن مختلط و سرو مشروبات الکلی در وضعیتی بسیار نامناسب بودند.”لازم به ذکر است که ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله اعتراضاتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد می شود.