کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

بازداشت یک فعال مدنی در سنندج

روز دوشنبه 3 مهرماه،مختار زارعی از فعالین مدنی سرشناس شهر سنندج،توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

براساس گزارشات دریافت شده،کیوان کمانگرنسب (مختار زارعی) از فعالین مدنی شهر سنندج، پس از یورش نیروهای امنیتی رژیم بە منزل شخصی‌اش،بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.مختار زارعی پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های خود سابقه احضار و بازداشت را داشته است.تا لحظه تنظیم این خبر از علت بازداشت و اتهامات انتسابی و مکان نگهداری وی اطلاعی در دسترس نیست.