کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت یک فعال مدنی در سقز

براساس گزارشات دریافت شده،نیروهای امنیتی روز دوشنبه 20 شهریورماه،شیرکو حجازی فعال مدنی و رئیس هیأت فوتبال سقز را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

برپایه این گزارش،نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی و با توسل به خشونت شیرکو حجازی را در یکی از خیابان‌های نزدیک محل کارش بازداشت کرده‌اند.گفتنی است که تا زمان تنظیم این خبر از دلیل بازداشت،اتهامات مطروحه و محل نگهداری وی اطلاعی در دسترس نمی‌باشد.