کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت یک دانشجو معترض و دو دانش آموز در تهران و دلگان

بازداشت یک دانشجو معترض و دو دانش آموز در تهران و دلگان 1

روز چهارشنبه 30 خردادماه، یک دانشجوی معترض که در مانور تبلیغاتی پزشکیان از عملکرد حکومت به تندی انتقاد کرده بود و دو دانش آموز در شهر دلگان توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند.

بر پایه گزارشات منتشر شده، ساعت پنج صبح نیروهای امنیتی به منزل پدری این دانشجو یورش برده و وی را بازداشت کرده اند. گفتنی است که والدین این دانشجو با ستاد انتختاباتی پزشکیان تماس گرفته و آنها عنوان کرده اند که نمیتوانند در کار وزارت اطلاعات دخالتی انجام دهند. از سوی دیگر دو دانش آموز در شهر دلگان به نامهای “آریا سابکی” و “ساسان سابکی” بعد از خروج از جلسه امتحانات پایان سال، توسط نیروهای اطلاعات سپاه این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.