کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت یکی اعضای کانون صنفی فرهنگیان در جلفا

روز یکشنبه ۲۲ آبان ماه، علی حاجی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان آذربایجان شرقی و از فعالان گارگری به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دست ماموران امنیتی بازداشت شد.

بنابر گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیانی ایران، علی حاجی در شعبه ۲ دادیاری دادگاه جلفا، به دلیل عدم پذیرش قرار ۱۵۰ ملیون تومانی، توسط دادستان، زندانی شد. همچنین، برای اعمال فشار بیشتر بر این فعال صنفی، پرونده‌ی قبلی ایشان با وجود قرار منع تعقیب نیز جهت بررسی به دادگاه ارجاع داده شده است.

پست های مرتبط این دسته

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

انتشار بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

-

تجمع مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد

-

تایید کردن حمله به تاسیسات مهمات‌ سازی در اصفهان

-

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-