کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت یکی از کارگران هفت تپه

بامداد روز چهارشنبه ساعت چهار صبح، پلیس اطلاعات و امنیت شوش به منزل “عماد کثیری” کارگر نیشکر هفت تپه هجوم برده و وی را بازداشت نمود.

برپایه گزارش منشتره، ماموران رژیم ضمن بازداشت عماد کثیری، وسائل شخصی از جمله گوشی موبایل نامبرده را نیز ضبط کردند. گفته می شود عماد کثیری پس از بازداشت به پلیس امنیت شوش انتقال داده شده است. در همین خصوص سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌تپه طی بیانیه ایی این حرکت ضد انسانی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری عماد کثیر و دیگر بازداشت شدگان هفت‌تپه می باشد.