کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت یکی از اعضای خانواده های دادخواه در تهران

آرمین رستمی 1

روز پنجشنبه 23 شهریورماه،آرمین رستمی برادر جانباخته “آیدا رستمی” توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

آرمین رستمی برادر جانباخته “آیدا رستمی پزشک ۳۶ ساله” ساکن تهران است که در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته،معترضین آسیب دیده را در فضای خارج از بیمارستان مداوا می کرد که در تاریخ بیست و دوم آذرماه همین سال به شکل پر ابهامی جان خود را از دست داد.این درحالی است که رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی رژیم مدعی شدند که آیدا رستمی بر اثر سانحه تصادف جان خود را از دست داده است اما براساس گزارش پزشک قانونی و معاینات انجام شده،آثار شکنجه های اعمال شده بر پیکر این جانباخته نشان میداد که وی توسط نیروهای امنیتی و اعمال شکنجه های شدید جانباخته است.گفتنی است که تا لحظه تنظیم این خبر از اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دسترس نمیباشد.