کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

بازداشت گسترده شهروندان کرد توسط نهادهای امنیتی ترکیه

نیروهای امنیتی رژیم ترکیە روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه، در چند شهر باکور کوردستان و ترکیە با یورش بە منازل شهروندان ، چندین نفر را بازداشت کردند.

بنا به گزارشات ، دستکم ۲۶ شهروند در شهرهای اسکی‌شهیر، آنتالیا، استانبول و جولەمرگ در باکور کوردستان، در یورش پلیس بە منازل این شهروندان بازداشت و بە مراکز امنیتی منتقل شدەاند. اتهام این شهروندان “تبلیغ برای احزاب و سازمان‌های سیاسی کوردستان و بعضا شرکت در تظاهرات شهر وان در اعتراض بە تغییر نتایج انتخابات شهرداری این شهر” عنوان شدە است. گفتە شدە است، دو تن از بازداشت‌شدگان شهر استانبول کودک هستند.