کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت گسترده شهروندان در پاوه

نزدیک به دو هفته بعد از ترور محسن فخری‌زاده در تهران، نیروهای امنیتی رژیم دست به بازداشت گسترده شهروندان در شهر پاوه زده اند.

با اینکه تاکنون مقامات رژیم، روایت‌ها و قصه‌های مختلفی در مورد نحوه این ترور گفته‌اند و خود مدعی شده اند که درصحنه ترور، عوامل انسانی حضور نداشتند و همه چیز ماهواره‌یی بود. اما از روز چهارشنبه هفته گذشته نیروهای امنیتی دستکم 20 تن از شهروندان پاوه را به بهانه احتمال مشارکت در ترور فخری زاده بازداشت کرده اند. همچنین گفته می شود نیروهای امنیتی به بهانه تعقیب عاملان ترور محسن فخری‌زاده، شهر پاوه را میلیتاریزه کرده اند. این درحالی است که در همان روز 30 تن از شهروندان بانه نیز به همین بهانه بازداشت شده اند.