کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت کسبه و پلمپ مغازه های پوشاک در شیراز

شماری از شهروندان در شیراز طی چند روز گذشته، توسط نیروهای رژیم موسوم به عفاف و حجاب بازداشت و محل کسب آنها پلمپ شده است.

این شهروندان به دلیل آنچه “عرضه پوشاک مبتذل زنانه و انتشار محتویات نامتعارف در فضای حقیقی و مجازی” عنوان شده است، توسط نیروهای انتظامی بازداشت و محل کسب و فعالیت آنها پلمب شده است. گفته شده نیروهای رژیم ضمن پلمب محل فعالیت این شهروندان، از محل فعالیت آنها “یک دستگاه سلاریوم و حدود دویست ثوب پوشاک به اصطلاح نامتعارف ضبط کرده اند. تا لحظه تنظیم این خبر از تعداد، هویت و محل نگهداری شهروندان بازداشتی اطلاعی در دست نیست.